دانلود پروپوزال آماده و تکمیل شده دکتری

پروپوزال دکتری

این ارزیابی استدلال می کند که بخشی از تحقیق باید از طریق مجموعه ای از آزمون های دقیق مانند روش شناسی علمی ( کمی ، کیفی ، تجربی ، مشاهده و غیره ) ، روایی ( روش منطقی برای پاسخ به سوال ) ، پایایی ( کیفیت اندازه گیری ) و نتیجه گیری بی طرفانه ( اقدامات دقیق برای اطمینان از آن که فارغ از علایق فردی است ) صورت پذیرد . این دستورالعمل مراحل نوشتن یک پروپوزال دکتری علمی و واقع بینانه را بررسی می کند. علاوه بر این ، این ارزیابی انتقادی با ارائه یک نقشه راه کامل در مورد چگونگی نوشتن پروپوزال دکترای بین المللی به دانشجویان دکتری کمک می کند . در نهایت در این تحقیق فرایند نوشتن پروپوزال دکتری مانند چکیده ، مقدمه ، بیان مسئله ، سوالات پژوهش ، بررسی پیشینه ، روش تحقیق ، نتایج تحقیق ، نتیجه گیری ، بحث و کاربرد نشان داده شده است .

کلید واژگان: دکتری ، پروپوزال ، روش شناسی ، تحقیق ، فرایند نوشتن پروپوزال

مقدمه

تحقیق به عنوان یک بررسی از پیش تعیین شده با استفاده از روش علمی (کمی، کیفی، تجربی، مشاهده و غیره) به منظور حل یک مشکل حاد (مشکل غیر عادی) تعریف شده است که سبب ایجاد دانش ثانویه (جدید)می شود. تحقیق بیشتر به عنوان یک پرسش از واقعیت در مورد چیزی است که در نتیجه آزمون فرضیه، پاسخ به سوالات، اشاعه پرسش های جدید، یافتن راه حل ها و ایجاد دانش جدید است. دانش جدید باید توسط محققان دیگر قابل استفاده، استفاده مجدد و قابل چالش باشد. یک قطعه اکتشافی برای اینکه به عنوان یک تحقیق تلقی شود باشد به وسیله یک معیار دقیق از قبیل روایی (روش منطقی برای پاسخ به سوال)، پایایی (کیفیت اندازه گیری) و نتیجه گیری بی طرفانه (اقدامات دقیق برای اطمینان از اینکه عاری از علایق فردی است) بررسی شود. به همین ترتیب، یک پروپوزال دکتری باید از شرایط فوق یک روش تحقیق علمی برخوردار باشد.

پروپوزال یک چارچوب جامع و قانع کننده از رساله دکتری است که باید اصالت تحقیق را برجسته کند. پروپوزال همچنین باید سهم قابل توجهی در دانش فکری موجود داشته باشد. پروپوزال یا باید از ادبیات موجود در مورد مشکل پیشنهادی حمایت کند یا آن را به چالش بکشد. پروپوزال همچنین باید توضیح دهد که چرا این متقاضی خاص دکتری شخص مناسبی برای انجام تحقیقات پیشنهادی است. پروپوزال باید اصالت مسئله را توضیح دهد و باید تفکر انتقادی و مهارت های مورد استفاده برای اثبات یا رد مشکل را نشان دهد. پروپوزال باید توضیح دهد که مشکل چگونه قرار است حل شود و چگونه می توان شکاف موجود در دانش موجود را پر کرد. یک پروپوزال خوب روش مناسب برای انجام مطالعه و دلایل منطقی برای انتخاب این روش خاص را توضیح می دهد. تحقیق ناقص طراحی شده منجر به پژوهش ضعیف دکتری می شود.

پروپوزال آماده دکتری

همانطور که از بحث فوق مشخص می شود، یک پروپوزال آماده دکتری باید به این سؤالات پاسخ دهد :

قصد دارم چه کاری انجام دهم؟

چه کسی تحقیق مشابهی انجام داده است؟

او چه چیزی یافت؟

چگونه قصد دارم این مطالعه را انجام دهم؟

چرا این مطالعه خیلی منحصر به فرد است؟

در نهایت مهم است که باید به مقالات علمی با دقت انتخاب شده اشاره شود که به مشکل مشابهی می پردازند.

چگونه چکیده مقاله خود را بنویسید

چکیده یکی از پیچیده ترین و در عین حال بخشی زیبا از فرایند نوشتن رساله است. این مهمترین بخش یک رساله است که نویسنده میخواهد خوانندگانش آن را بخوانند. هدف اصلی چکیده روشن کردن خواننده در مورد مبانی رساله است. اگر چه رشته های مختلف شامل انواع مختلفی از فرایند نوشتن چکیده می باشند اما نقشه راه نوشتن چکیده تقریبا یکسان باقی می ماند.

بخش های اصلی چکیده :

(۱) تدوین بیان مسئله

(۲) ایجاد اهداف و دامنه تحقیق

(۳) ایجاد روش تحقیق (نظریه ها، کیفی و کمی) و روش (ابزار) مورد استفاده در تحقیق

(۴) نتایج و یافته ها بدون اضافه کردن نظرات خودتان

(۵) نتیجه گیری و خلاصه ای دقیق از اهمیت آن

نمونه ای ایده آل از یک چکیده موجز

مشکل بررسی شده در این تحقیق این بود که اکثر کلاس های زبان خارجی بدون توجه به الگوی فعلی در زمینه پذیرفته شده در یادگیری زبان خارجی آموزش می دهند. هدف اصلی این تحقیق تجربی، مقایسه تأثیر دو مداخله آموزشی مختلف در آموزش زبان عربی به عنوان یک زبان خارجی بود. یک روش مثلثی (کمی، کیفی و توصیفی) در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پیش آزمون، پس آزمون، مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که BAIK به طور آماری عملکرد دانش آموزان را در آزمون نهایی نسبت به روش سنتی بهبود بخشید. به طور خلاصه، BAIK  به طور قابل توجهی نگرش، رضایت، انگیزه و ادراک یادگیرندگان را در مورد یادگیری زبان عربی به عنوان یک زبان خارجی بهبود داد.

چگونه مقدمه پروپوزال دکتری را بنویسید

مقدمه یکی از سخت ترین بخش های یک پروپوزال دکتری است. مقدمه باب گفتگو با داوران یا خوانندگان شما را باز می کند. مقدمه شما می تواند شما را در طول ارائه موفق کند یا شکست دهد. مقدمه شما باید خواننده شما را متقاعد کند که شما در میان هزاران محقق، انتخاب درست هستید. شما همچنین باید به خواننده خود نشان دهید که چطور می خواهید به نیازهای او را پاسخ دهید و چه مزایای استثنایی ای از شما به دست می آورند. شما مقدمه پروپوزال دکترای خود را اینگونه آغاز می کنید. اکنون شما با خواننده خود مواجه هستید و او را به چالش می کشید که بهترین پژوهشگر در این زمینه هستید. شما باید با آن ها به آرامی صحبت کنید، اما بدون ترس و مرحمت.

نکات زیر در فرآیند نوشتن مقدمه بسیار مهم هستند :

 1. در مورد مشکل خود به خواننده بگویید.
 2. به خواننده بگویید که چه کسی از این مشکل رنج می برد ؟
 3. چگونه می خواهید این مشکل را حل کنید؟
 4. به خواننده بگویید که شما واجد شرایط و مجهز به روش های مناسب برای حل این مشکل هستید.
 5. به خواننده بگویید با رفع این مشکل چه مزایایی را ارائه می دهید؟
 6. به خواننده بگویید چه نتایجی را پیش بینی می کنید.
 7. اطمینان حاصل کنید که آنچه که مهم است را به آن ها بگویید. نه بیشتر، نه کمتر و بر ادعای خود ایستادگی کنید.

چگونه بیان مسئله پروپوزال آماده دکتری و ارشد را بنویسید

بیان مسئله پروپوزال آماده دکتری و کارشناسی ارشد شرایط خاصی است که نیازمند توجه فوری و یک راه حل ممکن است. بیان مسئله تلاش می کند تا شکاف موجود در دانش موجود که نیازمند توجه جدی است را پر کند. یک بیان مسئله بسیار عالی فقط یک یا دو خط است. بقیه پاراگراف(ها) شامل توضیح؛ یک راه حل ممکن و از همه مهمتر اینکه چه کسی می گوید این یک مشکل است (منابع علمی را نقل کنید). این مساله باید پرسش هایی را مطرح کند که تحقیق به آن ها پاسخ دهد. بیان مسئله پروپوزال دکتری باید چالشی باشد که به سوالات زیر پاسخ دهد:

 1. مشکل چیست؟ چه چیزی؟
 2. مشکل کجاست؟ کجا؟
 3. چگونه مشکل را حل کنیم؟ چگونه؟
 4. چرا می خواهید مشکل را حل کنید؟ چرا؟
 5. آیا مشکل در جریان است؟
 6. آیا اگر مشکل حل نشود در آینده تداوم خواهد یافت ؟
 7. چه کسی از این مشکل رنج می برد؟
 8. آیا مشکل دانش موجود را اثبات یا رد می کند؟

چگونه پرسش های تحقیق خود را بنویسید

سوال تحقیق شما باید مختصر، مرتبط، متمرکز و قابل بحث باشد. سوالات تحقیق خوب مسیری برای تحقیق شما ایجاد می کنند. سوالات تحقیق خوب ستون فقرات پروپوزال و بعدها رساله شما هستند. چند نکته زیر ممکن است به شما در نوشتن سوالات تحقیق کمک کند:

 1. موضوعی را انتخاب کنید که مورد علاقه شما و خوانندگان شما باشد.
 2. تحقیق در مورد موضوع خود را با استفاده از مجله های علمی و بررسی سوالات مطرح شده توسط همکاران خود انجام دهید. سوالاتی که مطرح نشده اند را یاداشت کنید تا شما آن ها را بررسی کنید.
 3. سوالات تحقیق شما نباید توسط حقایق ساده پاسخ داده شوند؛ باید مستلزم تجزیه و تحلیل انتقادی و تحقیق آزمایش میدانی باشند. این امر باید تحریک شود و نیازمند آزمایشات مهم باشد.
 4. سوالات تحقیق شما نباید بسیار وسیع و یا بسیار محدود باشند. اگر خیلی محدود باشند، در پیدا کردن اطلاعات مربوطه با دشواری مواجهی خواهید بود.
 5. فراموش نکنید قبل از پرداختن به جزئیات، سوالات تحقیق خود را به اساتید راهنمای خود نشان دهید.

نگارش مرور پیشینه

مرور پیشینه جزء فرایند نوشتن تمام پروپوزال ها می باشد. مرور پیشینه بر یک حسابرسی نظام مند از ادبیات مستند شده توسط محققان و محققین واجد شرایط و معتبر دلالت دارد. هنگام نوشتن مرور پیشینه، باید به داوران و خوانندگان خود نشان دهید که چه اطلاعاتی در رابطه با مشکل شما ثبت شده است و چه اطلاعاتی هنوز ثبت نشده است تا شما آن را مستند سازی کنید. هر قطعه ای از مرور پیشینه باید در مورد اهداف تحقیق، سوالات و بیان مسئله شما صحبت کند. در نتیجه، مرور پیشینه شما باید تحقیق شما را تعریف و تقویت کند. این مرور پیشینه نباید لیستی طولانی از منابع کتابشناسی یا خلاصه ای از مطالب تکراری برای خوانندگان باشد.

هنگام ارزیابی مرور پیشینه در دفاع از پروپوزال دکتری، شما باید از خودتان بپرسید:

 1. آیا مرور پیشینه در مورد اصالت این بیان مسئله بحث می کند؟
 2. آیا مرور پیشینه به طور قابل ملاحظه ای از شدت بیان این مسئله پشتیبانی می کند؟
 3. آیا محقق با دانش فعلی موافق یا مخالف است و چرا؟
 4. آیا قضاوت یا نتیجه نهایی وی صحیح، منطقی و متقاعد کننده است؟
 5. آیا پژوهشگر پیشینه ایی را می یابد که بیان مسئله او را اثبات یا رد می کند؟

نگارش روش شناسی پروپوزال تکمیل شده

روش شناسی به تجزیه و تحلیل نظری تحقیق شما اشاره می کند در حالی که روش به ترتیب نظام مند و منظم و اندازه گیری تحقیقات شما اشاره دارد. روش تحقیق نشان می دهد که چگونه می خواهید تحقیقات خود را هدایت کنید. روش تحقیق همچنین شما را در چگونگی پیشبرد تحقیقات خود هدایت می کند. روش درست همانند ابزاری است که محقق برای اندازه گیری فعالیت های مطالعه به کار می گیرد. روش شناسی های مختلفی در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. بدین ترتیب، روش شناسی بیانگر دلالت منطقی و ایده آل در مورد مطالعه شما است، در حالی که روش به نحوه انجام آن اشاره می کند. به عنوان مثال: تحقیق در مورد احساسات انسانی:

روش شناسی: مثلتی (کیفی، کمی و توصیفی) مخلوط.

روش: طرح پژوهش، جمعیت، نمونه، ابزار، روایی، پایایی و نتیجه و غیره.

برخی از نکات مفید هنگام تدوین روش شناسی تحقیق شما:

 1. روش شناسی خود را بر مبنای نوع پژوهشی که انجام می دهید انتخاب کنید.
 2. ارتباطی واضح و دقیق بین مطالعه و روش خودتان ایجاد کنید.
 3. از خودتان بپرسید که آیا این روش شناسی به سوالات تحقیق شما پاسخ می دهد؟
 4. مانند مرور پیشینه دلایل معنی داری برای انتخاب روش شناسی خود ارائه دهید.
 5. روش خود را به طرح تحقیق، جامعه آماری، نمونه، ابزار، روایی، پایایی، نتایج و مراحل پیاده سازی تقسیم کنید.
  ۶٫ مهمتر از همه، آیا شما با روش راحت هستید؟

تنظیم نتایج

پروپوزال دکتری شما در این زمان نیاز به شرح دقیق نتایج ندارد. در این مرحله از نوشتن پروپوزال دکتری، بیان مسئله و سوالات تحقیق خود را هنوز اثبات یا رد نکرده اید. در این مرحله شما فقط فرضیه ها را مطرح می کنید یا نتایج خود را در آینده پیش بینی می کنید. به عنوان مثال می توان گفت که موضوع شما در مورد کلرید منیزیم است، شما ممکن است فرضیه سازی کنید که این تحقیقات تجربی ثابت خواهد کرد که کلرید منیزیم فعالیت های هورمون انسولین را تنظیم می کند که می تواند کمک می کند تا قند خون در بیماران دیابتی کنترل شود. بحث ما در مورد نتیجه هنوز هم مربوط به زمانی است که شما به بخش نتیجه در رساله دکترای خود بپردازید.

فرض کنیم که شما در فصل نتایج رساله خود هستید :

تبریک می گویم ! اکنون زمان آن فرا رسیده است که آنچه را که کاشته اید درو کنید. شما باید یافته های خود را با متن و همچنین تصاویر نشان دهید. شما باید یافته های خود را با شواهد نشان دهید تا بیان مسئله و سوالات به وضوح پاسخ داده شود. نتایج شما ممکن است منفی یا مثبت باشند. حتی اگر یک نتیجه منفی باشد، هنوز سهم قابل توجهی در دانش موجود دارد. هنگامی که نتایج خود را اعلام می کنید هرگز از کلماتی مانند من، ما، و یا من متوجه شدم که…، ما متوجه شدیم که …، استفاده نکنید زیرا لاف زدن برای یک محقق عملی غیر حرفه ای است. در عوض شما ممکن است اعلام کنید، این تحقیق به بررسی … پرداخت، این مطالعه دریافت که …. و غیره .